Hội tin học tỉnh khánh hòa

BAN CHỦ NHIỆM CLB PHẦN MỀM KHÁNH HÒA Nhiệm kỳ 2016-2017


Chia sẻ nội dung
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
Nhiệm kỳ 2016-2017


1. TS Đinh Đồng Lưỡng – Giảng viên ĐHNT - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Phan Nguyên Thái – Phó Giám Đốc TT CNTT - Bưu điện Khánh Hòa - P. Chủ nhiệm
3. Nguyễn Hoàng Anh – Phó GĐ TT CNTT & Truyền thông Khánh Hòa - P. Chủ nhiệm
4. Nguyễn Tri Huy – Giám Đốc Cty Phần Mềm SweetSoft - P. Chủ nhiệm
5. Nguyễn Minh Toàn – Giám Đốc Cty Đào Tạo CNTT Khatech - P. Chủ nhiệm
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. Ông Đinh Đồng Lưỡng : chịu trách nhiệm chung theo điều lệ CLB

2. Ông Nguyễn Tri Huy: chịu trách nhiệm về các công việc liên quan tới doanh nghiệp phần mềm.

3. Ông Nguyễn Phan Nguyên Thái: chịu trách nhiệm về các công việc liên quan tin học hóa, xúc tiến, phát triển phần mềm trong cơ quan nhà nước.

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh: chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và các công tác hỗ trợ sinh viên.

5. Ông Nguyễn Minh Toàn: chịu trách nhiệm về công việc liên quan mảng đào tạo, phát triển tài năng tin học, công nghệ phần mềm.


VP Hội tin học Khánh Hòa