Hội tin học tỉnh khánh hòa

BAN CHỦ NHIỆM CLB PHẦN MỀM KHÁNH HÒA Nhiệm kỳ 2016-2017


Chia sẻ nội dung
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
Nhiệm kỳ 2016-2017


1. TS Đinh Đồng Lưỡng – Giảng viên ĐHNT - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Phan Nguyên Thái – Phó Giám Đốc TT CNTT - Bưu điện Khánh Hòa - P. Chủ nhiệm
3. Nguyễn Hoàng Anh – Phó GĐ TT CNTT & Truyền thông Khánh Hòa - P. Chủ nhiệm
4. Nguyễn Tri Huy – Giám Đốc Cty Phần Mềm SweetSoft - P. Chủ nhiệm
5. Nguyễn Minh Toàn – Giám Đốc Cty Đào Tạo CNTT Khatech - P. Chủ nhiệm
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. Ông Đinh Đồng Lưỡng : chịu trách nhiệm chung theo điều lệ CLB

2. Ông Nguyễn Tri Huy: chịu trách nhiệm về các công việc liên quan tới doanh nghiệp phần mềm.

3. Ông Nguyễn Phan Nguyên Thái: chịu trách nhiệm về các công việc liên quan tin học hóa, xúc tiến, phát triển phần mềm trong cơ quan nhà nước.

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh: chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và các công tác hỗ trợ sinh viên.

5. Ông Nguyễn Minh Toàn: chịu trách nhiệm về công việc liên quan mảng đào tạo, phát triển tài năng tin học, công nghệ phần mềm.


VP Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>