Hội tin học tỉnh khánh hòa

Danh sách các mạnh thường quân quỹ học bổng KAICT năm 2013


Chia sẻ nội dung
STT TÊN ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐÓNG GÓP
1 Tồn từ 2012 KAICT 30.388.000
2 Công ty HP Việt Nam 10.000.000
3 Công ty TH Nha Trang Nguyễn Đức Thanh 5.000.000
4 Công ty SweetSoft Nguyễn Tri Huy 2.000.000
5 Cty Nhatrangbooking.vn 3.000.000
6 Hội doanh nhân nữ Khánh Hoà 2.000.000
7 Trung tâm CenIT ( phiếu họctập) Nguyễn Phan Nguyên Thái
8 Cựu học sinh Võ Tánh khoá 66-73 Nguyễn Vĩnh Tường ( USA) 2.140.000
9 Cựu học sinh Võ Tánh khoá 66-73 Lê Văn Hoà (USA) 2.120.000
10 Bùi thị Diệu Anh 1.000.000
11 Công ty Thế Hệ Mới Huỳnh Nam Trung 3.000.000
12 Công ty PSC tp HCM Trương Bá Hà 5.000.000
13 Huỳnh Kỳ Hạnh 500.000
14 Cty Vũ Gia, KS An Khang Nguyễn Thị Bạch Thọ 1.000.000
Tổng cộng 67.148.000

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>