Hội tin học tỉnh khánh hòa

Danh sách các mạnh thường quân quỹ học bổng KAICT năm 2010


Chia sẻ nội dung
STT TÊN CTY NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐÓNG GÓP
1 CTY TH NHA TRANG Nguyễn Đức Thanh 3.000.000
2 CTY ĐỖ PHAN Đỗ Việt Cường 8.000.000
3 CTY T.I.N Đinh Quí Trọng Nhân 500.000
4 CTY ERP Nguyễn Duy Thanh Châu 2.100.000
5 CTY 24/7 Nguyễn Đức Mỹ 500.000
6 CTY PHÚ QUANG Nguyễn Ngọc Phú 500.000
7 CTY VINATECH Phan Trung Huân 1.000.000
8 CTY VŨ GIA Nguyễn Thị Bạch Thọ 500.000
9 CTY TÍN HƯNG Vũ Đình Tuấn 1.000.000
10 CTY SAO KIM Nguyễn Thành Thi 500.000
11 TT NGHIÊN CỨU&PT CNPM Nguyễn Hữu Trọng 1.000.000
12 CTY  THẾ HỆ MỚI Huỳnh Nam Trung 500.000
13 CTY TNHH TM & DV NHẬT TÂN Võ Xuân Cảnh 500.000
14 Cty  VIỆT PHÁT Nguyễn Hoài Cang 1.500.000
15 CTY NHÂN PHƯỚC Phạm Văn Nhân 500.000
16 NHÀ HÀNG NGỌC TRAI Hoàng Kim Phượng 2.000.000
17 CTY FORTY Nguyễn Văn Ty 1.000.000
18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT MỸ Võ Hàn Lam 500.000
19 TT NC & PT NGUỒN LỰC CNTT Ngô Duy Khánh 2.000.000
20 TT GDTX h.KHÁNH VĨNH Nguyễn Đăng Quang Khải 500.000
21 TT DẠY NGHỀ KHÁNH SƠN Nguyễn Xuân Tạo 500.000
22 Nhóm CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Nguyễn Tạc(NT) 2.600.000
23 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Nguyễn Vĩnh Tường(USA) 500.000
24 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Nguyễn Văn Sơn(HCM) 500.000
25 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Nguyễn Tường Lân(HCM) 500.000
26 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Lê Quang Trung(USA) 1.900.000
27 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Lê Văn Hòa(USA) 1.900.000
28 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Hồ Văn Tâm(USA) 950.000
29 CỰU HỌC SINH VÕ TÁNH NT khóa 66-73 Nguyễn Xuân Dương(USA) 1.900.000
30 Cty 1112 Đỗ Khắc Duy 1.000.000
IT club đấu giá phần thưởng Giải B.IT 6.900.000

Tổng cộng

46.750.000


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>