Hội tin học tỉnh khánh hòa

Danh sách các mạnh thường quân quỹ học bổng KAICT năm 2014


Chia sẻ nội dung
STT TÊN  ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỐ TIỀN
1 Tồn từ 2013   28,048,000
2 Hội Doanh nhân Nữ Võ Thu Vân 2,000,000
3 CLB Doanh nghiệp CNTT Nguyễn Đức Mỹ 3,000,000
4 KS An Khang Nguyễn Thị Bạch Thọ 1,000,000
5 Cty Sweetsoft Nguyễn Tri Huy 1,000,000
6 Cty Hoàng Ngọc Đoàn Hoài An 1,000,000
7 Cty Infodation Huỳnh Thiên Cung 1,000,000
8 Cty KBiz (Huỳnh Thị Hằng) Huỳnh Thị Hằng 600,000
9 Cựu HS Võ Tánh 66-73 Nguyễn Vĩnh Tường (USA) 1,000,000
11 Hội Doanh nhân nữ Khánh Hòa Võ Thu Vân 2,000,000
12 Công ty PSC tp HCM Trương Bá Hà 5,000,000
13 Công ty TH Nha Trang Nguyễn Đức Thanh 4,000,000
14 Câu lạc bộ Doanh nghiệp CNTT Nguyễn Đức Mỹ 5,000,000
15 Công ty Netnam Hà Nội Nguyễn Long 5,000,000
16 Công ty PSC TP HCM Trương Bá Hà 5,000,000
17 BTC  hội thảo quốc tế  ACML, ACIS 2014 Hồ Tú Bảo 15,000,000
Tổng cộng 79,648,000

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>