Hội tin học tỉnh khánh hòa

DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN QUỸ HỌC BỔNG KAICT NĂM 2015


Chia sẻ nội dung

STT

TÊN  ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SỐ TIỀN

1

Tồn từ 2014

 KAICT

27,284,000

2

Công ty Đỗ Phan

Đỗ Việt Cường

1,000,000

3

Hội Doanh nhân Nữ

Võ Thu Vân

2,000,000

4

Công ty Mắt Bão tp HCM

Lê Hải Bình

10,000,000

5

Trường Đại học Thông tin liên lạc

 

2,000,000

6

Trung tâm CNTT Hội tin học

Ngô Duy Khánh

1,000,000

7

Công ty mPOS Hà Nội


10,000,000

8

Công ty Kim Tự Tháp

Trương Bá Hà

5,000,000

9

Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT Khánh Hòa

Nguyễn Đức Mỹ

5,000,000

Tổng cộng

63,284,000


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>