Hội tin học tỉnh khánh hòa

Danh sách mạnh thường quân 2011


Chia sẻ nội dung
STT TÊN ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐÓNG GÓP
1 Còn lại của năm 2010 Quĩ KAICT 29.750.000
2 Giám đốc Sở KH CN Khánh Hòa TS Huỳnh Kỳ Hạnh 500.000
3 CTY P.H Nguyễn Tấn Phát 500.000
4 CTY ATSPID VN Võ Trí Toàn 1.000.000
5 TT NC & PT NGUỒN LỰC CNTT Ngô Duy Khánh 1.000.000
6 Cựu học sinh Trung học Võ Tánh khóa 66-73 Lê Văn Hòa (USA) 2.100.000
7 Cựu học sinh Võ Tánh khoá 66-73 Nguyễn Văn Sơn( HCM) 500.000
8 Cựu học sinh Võ Tánh khoá 66-73 Nguyễn Tường Lân( HCM) 500.000
9 Cựu học sinh Võ Tánh khoá 66-73 Phạm Bá Hưng( UK) 500.000
10 CTY TH Nha Trang Nguyễn Đức Thanh 4.000.000
11 CTY Việt Phát Nguyễn Hoài Cang 3.500.000
12 Cựu học sinh Võ Tánh khoá 66-73 Nguyễn Vĩnh Tường (USA) 500.000
13 Công ty  ERP Nguyễn Duy Thanh Châu 2.000.000
14 Trung tâm Tin học CenIT, VNPT Khánh Hòa Nguyễn Phan Nguyên Thái 2.000.000
15 Công ty Cổ phần PeaceSoft ( HÀ NỘi) Nguyễn Hòa Bình 6.000.000
16 Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hỏa Nguyễn Thị Thu Hằng 4.000.000
17 Công ty Tekde Nguyễn Tư Nguyên 1.000.000

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>