Hội tin học tỉnh khánh hòa

Danh sách mạnh thường quân cấp học bổng KAICT năm 2012


Chia sẻ nội dung
STT TÊN ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐÓNG GÓP
1 Còn lại của năm 2011 Quĩ KAICT 28.250.000
2 CLB IT tặng Đỗ Việt Cường 5.000.000
3 Hồ Thị Loan-Medic Nha Trang 1.000.000
4 Champa Island Trần Thị Thanh Thủy 4.000.000
5 Cty Tân Hoàng Gia Nguyễn Chí Hoàng 2.000.000
6 Công ty ERP Nguyễn Duy Thanh Châu 2.000.000
7 Bùi Thị Diệu Anh-PGD SeaBank Nha Trang 1.000.000
8 Mai Sean Cang- TGD Intel Việt Nam 4.200.000
9 Cty Yến Sào Khánh Hòa 6.000.000
10 Ngân hàng SeAbank (đội bóng) 1.500.000
11 CenIT Nguyễn Phan Nguyên Thái 2.000.000
12 Giải IT Cup 2012 tặng BTC giải 8.438.000
13 Trung tâm Phát triển nguồn lực CNTT Ngô Duy Khánh 1.000.000
Tổng cộng 66.388.000

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>