Hội tin học tỉnh khánh hòa

Giới thiệu Trung tâm công nghệ thông tin


Chia sẻ nội dung
Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT (Center for Information Technology Research and Development, viết tắt là CITRD): được thành lập từ 13/5/2009 theo Quyết định số 15/QĐ-KAICT và chính thức hoạt động theo Chứng nhận đăng ký hoạt động số 01/2009/SKHCN ngày 01/7/2009 với các chức năng cơ bản là tư vấn dự án, phản biện xã hội, đào tạo nhân lực CNTT cho nhu cầu xã hội, tập hợp và tổ chức chuyển giao các thành tựu khoa học chuyên ngành CNTT, tạo nguồn tài chính cho các hoạt động của Hội.

Trung tâm đặt trụ sở tại số 3 Trần Hưng Đạo Nha Trang ( phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa) với văn phòng và 2 phòng máy thực hành có 90 máy tính hiện đại.Nguồn đầu tư cho Trung tâm do công ty cổ phần đầu tư Phương Đông, thành viên tập thể của Hội Tin học Khánh Hòa cung ứng.

Ngoài các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phản biện khoa học, Trung tâm còn đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho địa phương với sự hỗ trợ của các đơn vị bạn. Đặc biệt, Trung tâm thường tổ chức các khóa học ngắn ngày về các chủ đề chuyên ngành như an ninh thông tin, giáo án điện tử, phần cứng, đồ họa xây dựng...

Đơn vị liên kết đào tạo:

1. Trung tâm phát triển công nghệ thông tin thuộc đại học Công nghệ thông tin- đại học quốc gia tp Hồ Chí Minh.Đào tạo kỹ thuật viên hướng ngành Mạng và truyền thông.

2. Trung tâm tin học thuộc đại học Khoa học Tự nhiên – đại học quốc gia tp Hồ Chí Minh. Đào tạo Kỹ thuật viên Đồ họa.

3. Trung tâm phát triển công nghệ địa chính, đại học Nông Lâm tp Hồ Chí Minh.Đào tạo các chuyên đề ngắn về công nghệ địa chính.

4. Trường Trung cấp kinh tế Khánh Hòa. Đào tạo chuyên ngành Tin học- Kế toán hệ Trung cấp

5. Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ( HUTECH).

6. Trung tâm an ninh mạng Athena, tp Hồ Chí Minh

7. Viện Công nghệ -Viễn thông tp HCM ( SaigonICT)

8. Aptech Qui Nhơn.

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>