Hội tin học tỉnh khánh hòa

Giới thiệu ban chấp hành


Chia sẻ nội dung

Ban chấp hành Hội tin học gồm những thành viên hiện đang công tác, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa

* Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1 (2002 - 2007) gồm 11 thành viên, ông Nguyễn Kim Hòa - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ tịch Hội.

 * Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2 (2008 - 2013) gồm 09 thành viên, ông Ngô Duy Khánh làm chủ tịch Hội.

* Ban Chấp hành nhiệm kỳ 3 (2013- 2018) gồm 09 thành viên, ông Ngô Duy Khánh làm chủ tịch Hội.
 

 Ban chấp hành Hội tin học Khánh Hòa Khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018 

Ban chấp hành Hội tin học gồm những thành viên hiện đang công tác, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa. Thành viên BCH được phân công triển khai công việc qua các ban chuyên môn: ban khoa học - công nghệ, ban quản trị - truyền thông, ban công tác xã hội, ban văn hóa - thể thao và ban ngoại vụ.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH


STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH HỌC VỊ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ
1 Nguyễn Tri Huy 1980 Nam Cử Nhân Công ty cổ phần SweetSoft Giám Đốc
2 Nguyễn Đức Mỹ
1973 Nam Cử nhân Công ty TNHH 24/7
Giám đốc
3 Đỗ Khắc Duy 1982 Nam Cao Đẳng Công ty Bizzon Giám đốc
4 Huỳnh Kỳ Hạnh 1961 Nam Tiến sĩ Sở Khoa học Công nghệ Khánh Hòa Giám đốc
5 Ngô Duy Khánh 1955 Nam Thạc sĩ Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT Giám đốc
6 Nguyễn Văn Nhuận 1979 Nam Cử nhân Đoàn thanh niên CS HCM Khánh Hòa Phó bí thư
7 Nguyễn Thị Bạch Thọ 1966 Nữ Cử nhân Công ty TNHH Vũ Gia Giám đốc
8 Huỳnh Nam Trung 1970 Nam Cử nhân Công ty Thế hệ Mới Giám đốc
9 Bùi Vũ Vĩnh 1983 Nam Cử nhân Sở Thông tin truyền thông Khánh Hòa Trưởng phòng CNTT

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ngô Duy Khánh Chủ tịch (đã nghỉ hưu và ngừng công tác tại Hội)
2 Nguyễn Tri Huy Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
3 Huỳnh Kỳ Hạnh Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Thị Bạch Thọ Phó Chủ tịch
5 Huỳnh Nam Trung Phó Chủ tịch

  DANH SÁCH BAN KIỂM TRA 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Tấn Trung Trưởng ban
2 Phan Trung Huân
Ủy viên
3 Nguyễn Phan NguyênThái Ủy viên

 CÁC BAN CHUYÊN MÔN 

Ban Khoa học - Công nghệ : Phụ trách các hoạt động phổ biến, chuyển giao KHCN, tư vấn, phản biện đề tài, thực hiện đề tài KH, hội thảo CNTT…: Trưởng ban: Huỳnh Kỳ Hạnh.

Ban Quản trị - Truyền thông : Quản lý hoạt động văn phòng hội, tài chính, phát triển Hội viên, công tác truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị WEB… Trưởng ban : Nguyễn Tri Huy

Ban Công tác xã hội : Phụ trách các hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện, hội chợ, sinh hoạt vui chơi,… Trưởng ban : Nguyễn Thị Bạch Thọ .

Ban Văn hóa-Thể thao : Phụ trách các hoạt động văn hóa - thể thao; IT CUP, IT DAY... Trưởng ban: Huỳnh Nam Trung.

Ban Ngoại vụ : Phụ trách giao dịch đối ngoại, tổ chức hợp tác, Tin học Trẻ, Olypic Tin…. Trưởng ban: Đỗ Như An

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>