Hội tin học tỉnh khánh hòa

Hồ sơ đăng ký học bổng


Chia sẻ nội dung
ĐIỀU KIỆN ĐỂ XIN CẤP HỌC BỔNG KAICT

- Là học sinh trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở đang theo học tại các trường công lập, tư thục (bán công hoặc dân lập) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Kết quả học tập của năm liền kề trước năm đăng ký xin cấp học bổng:

    + Xếp loại hạnh kiểm: tốt.

    + Xếp loại học lực: từ khá trở lên.

    + Điểm trung bình môn tin học: từ 8 điểm trở lên.

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế.

- Chưa nhận một loại học bổng nào khác ngoài học bổng chính thức của nhà trường

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KAICT

- Được hỗ trợ bằng vật chất với mức 2.000.000 đồng /người/năm học (mỗi học kỳ 1.000.000 đồng) nhằm giúp học sinh có thể tự trang trải phần lớn các chi phí trong học tập, tạo điều kiện cho học sinh tập trung rèn luyện, trao dồi kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của mình. (Lưu ý, học sinh sau khi đã được cấp học bổng phải phấn đấu duy trì hoặc đạt kết quả học tập cao hơn mới được tiếp tục nhận học bổng cho học kỳ tiếp theo).

- Được cấp tài khoản để tham gia “Diễn đàn học tập”. Tại diễn đàn này, học sinh có cơ hội giao lưu với các học sinh được cấp học bổng KAICT khác; đồng thời được hội viên Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ nâng cao kiến thức hoặc hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc học môn Tin học.

- Được xem xét cấp học bổng tiếp cho năm học sau nếu đạt được các tiêu chuẩn về thành tích học tập của Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ học bổng Hội tin học tỉnh Khánh Hòa đã được ban hành.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KAICT

- Chăm lo học tập và rèn luyện hạnh kiểm để luôn đạt được thành tích tốt nhất.

- Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên “Diễn đàn học tập”.

- Tham gia viết cảm tưởng về Quỹ học bổng KAICT.

- Báo cáo thành tích học tập, thành tích xã hội về cho Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa vào cuối mỗi học kỳ.

- Thông báo kịp thời (bằng email) cho Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa biết về các thành tích đạt được trong học tập và hoạt động xã hội.

Tôi hiểu rõ điều kiện, quyền lợi và cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ của người được cấp học bổng KAICT


Hội tin học Khánh Hòa

Bài viết cùng chuyên mục

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>