Hội tin học tỉnh khánh hòa

Kết quả thi các lớp thuộc Trung tâm công nghệ thông tin


Chia sẻ nội dung
TÊN CÁC KHÓA Ghi chú
Bảng điểm giai đoạn KTV khóa 2011A Tải về
Bảng điểm giai đoạn KTV khóa 2011B Tải về
Bảng điểm giai đoạn CN khóa 2011 Tải về
Bảng điểm giai đoạn KTV khóa 2012 Tải về
Bảng điểm giai đoạn CN khóa 2012 Tải về
Bảng điểm giai đoạn KTV khóa 2013 Tải về
Bảng điểm giai đoạn CN khóa 2013 Tải về
Bảng điểm khóa 2014 Tải về
Bảng điểm hoàn chỉnh khóa 2014 Tải về
Bảng điểm khóa 2015 Tải về


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>