Hội tin học tỉnh khánh hòa

Lịch học và thi các lớp thuộc Trung tâm công nghệ thông tin


Chia sẻ nội dung
TÊN CÁC KHÓA Ghi chú
Thời khóa biểu khóa 2011 Tải về
Thời khóa biểu khóa 2012 Tải về
Thời khóa biểu khóa 2013 Tải về
Thời khóa biểu khóa 2014 Tải về
Thời khóa biểu hoàn chỉnh khóa 2014 Tải về
Thời khóa biểu khóa 2015 Tải về


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>