Hội tin học tỉnh khánh hòa

Quyết định của UNBD Tỉnh Khánh Hòa về việc thay đổi thành viên BCH Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa NK 2013-2018


Chia sẻ nội dung

Thay thế thành viên BCH Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa NK 2013-2018: Ông Nguyễn Tri Huy làm Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký thay ông Đỗ Như An, Ông Bùi Vũ Vĩnh làm Ủy viên BCH thay ông Nguyễn Tấn Trung.Nếu không xem được, mời tải về tại đây


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>