Hội tin học tỉnh khánh hòa

Tiến tới hội thảo CNTT


Chia sẻ nội dung

Theo dự kiến, ngày 19-12-2015 sẽ diễn ra hội thảo CNTT với chủ đề chính về An ninh - An toàn thông tin do Khoa CNTT trường Đại học Thông tin liên lạc, Khoa CNTT trường Đại học Nha trang, Sở TTTT Khánh Hòa và Hội Tin học Khánh Hòa cùng phối hợp tổ chức tại Đại học Thông tin Liên lạc, Địa chỉ: Số 101, Mai Xuân Thưởng, Nha Trang, Khánh Hòa.CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn, sau:
  • An ninh an toàn thông tin
  • Mạng máy tính và truyền thông
  • Ứng dụng CNTT&TT trong các lĩnh vực
  • Đào tạo, kiểm định chương trình Công nghệ thông tin và Truyền thông đáp ứng yêu cầu nhân lực công nghệ cao
Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo ICT 2015 sẽ tổ chức workshop cho sinh viên về an ninh mạng.

CÁC MỐC THỜI GIAN
  • Nộp tóm tắt bài báo: 10/09/2015
  • Nộp toàn văn bài báo: 10/10/2015
  • Thông báo chấp nhận: 11/11/2015.

MẪU BÀI BÁO

  • Mẫu MS Word dành cho những tác giả soạn bằng MS Word
  • Mẫu LaTex dành cho những tác giả soạn bằng LaTeX

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Bài báo sẽ được viết bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt, trình bày trên MS-Word hoặc LaTex theo định dạng chuẩn của IEEE trên khuôn giấy A4 và nộp trực tiếp qua email: ictnt.conf@gmail.com, bài báo gửi tới Hội thảo sẽ được phản biện độc lập. Nếu được chấp nhận trình bày tại Hội thảo thì sẽ được đề nghị đăng trên Tạp chí Khoa học-Đào tạo Thông tin Liên lạc (mã ấn phẩm ISSN 2354-0982) của trường Đại học Thông tin Liên lạc.

Chi tiết xem tại đây: http://ictconf.tcu.edu.vn


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>