Hội tin học tỉnh khánh hòa

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ IV (2022-2027)


Chia sẻ nội dung

Để tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III của Hội đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban chấp hành Hội khoá IV (2022-2027), Ban chấp hành Hội khoá III đã họp và thống nhất tổ chức Đại hội Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ IV từ 14g đến 17g ngày Thứ Bảy 25/06/2022 tại toà nhà VNPT Khánh Hòa - 50 Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>