Hội tin học tỉnh khánh hòa

Kế hoạch hoạt động năm 2017 của CLB Phần mềm Khánh Hòa


Chia sẻ nội dung

Ban chủ nhiệm CLB Phần Mềm Khánh Hòa phân lên kế hoạch và phần công nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa phương hướng, chương trình hoạt động của CLB phần mềm. Đồng thời chủ động trong triển khai và phối hợp thực hiện để hoàn thành niệm vụ được giao.Nếu không xem được, mời tải về tại đây


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>