Hội tin học tỉnh khánh hòa

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CLB PHẦN MỀM KHÁNH HÒA


Chia sẻ nội dung
I. Phương hướng

Cầu nối giữa các doanh nghiệp phần mềm, cũng như giữa doanh nghiệp phần mềm với các doanh nghiệp và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh hòa.

Nghiên cứu, phát triển phần mềm phục vụ lợi ích cộng đồng, cũng như tìm kiếm, đào tạo, định hướng và phát triển các tài năng trẻ phục vụ cuộc thi cũng như nhu cầu tuyển dụng các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết hợp các bên liên quan hỗ trợ, tư vấn, giám sát, đánh giá và thẩm định các dự án tin học thuộc thẩm quyền của Hội tin học giao.

Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật và giới thiệu công nghệ mới tới các thành viên Hội góp phần thúc đẩy ngành công nghệ phần mềm của tỉnh Khánh Hòa (CLBPMKH) ngày một phát triển.

II. Chương trình hoạt động chính trong 2 năm nhiệm kỳ (2016-2018)


Tăng cường kết nạp thêm nhiều các thành viên mới tham gia CLB phần mềm Khánh hòa đặc biệt là các tổ chức doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh hòa.

Định kỳ tổ chức giao lưu, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp phầm mềm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh hòa hướng tới phát triển ngành công nghệ phần mềm Khánh Hòa ngày một lớn mạnh.

Thực hiện tổ chức một năm một lần hội nghị giao lưu giới thiệu công nghệ và giải pháp phần mềm giữa các doanh nghiệm phần mềm với các doanh nghiệp khác trong Tỉnh có quan tâm nhu cầu tin học hóa cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Xây dựng website/facebook/ fanpage phục vụ trao đổi thông tin nhanh chóng và kịp thời của CLB tới các thành viên cũng như giữa các thành viên trong CLB đồng thời là nơi trao đổi học thuật các thành viên.

Đưa ra và đồng hướng dẫn nhiều đề tài thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin các trường tiếp cập đề tài thực tế cũng như gởi các sinh viên năm cuối tham gia các lớp học chuyên sâu về một số lĩnh vực mà trung tâm Phầm mềm Quang Trung (TP HCM) dự tính sẽ tuyển sau khi các sinh viên này ra trường.

Khởi động, thành lập kho phần mềm phục vụ tìm hiểu, nghiên cứu, và phát triển ứng dụng trong động đồng được xây dựng bởi CLB cũng như các thành viên của CLB.

Mỗi quí tổ chức một lần buổi trao đổi học thuật về các công nghệ phần mềm, định hướng phát triển công nghệ phần mềm và các vị trị công việc sau khi sinh viên ra trường (dự kiến workshop sẽ tổ chức vào ngày thứ 7 cuối mỗi quí, địa điểm tại các trường có đào tạo sinh viên CNTT đăng cai).

Chủ động kết hợp các bên liên quan hỗ trợ, tư vấn, giám sát, đánh giá và thẩm định các dự án tin học thuộc thẩm quyền của Hội tin học giao. Chủ động đề xuất các đề tài cũng như tham gia làm cộng tác viên các đề tài nghiên cứu, ứng dụng của các cơ quan doanh nghiệp tin tưởng giao.

Chủ động đề xuất và điều phối tham gia các hoạt động học thuật của Hội cũng như chủ động mời các chuyên gia hoặc nhân vật nổi tiếng tham gia báo cáo, giao lưu với Hội cũng như CLB. Đồng thời có kế hoạch xin tham gia thành viên CLB phần mềm tự do nguồn mở việt nam (VFOSSA).BCN CLB Phần Mềm

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>